Zorgplichtcontroles

Controles worden steeds belagrijker. Voldoet een portefeuille nog aan de afspraken die (contractueel) gemaakt zijn ? Sluiten de beleggingen nog aan bij het gekozen beleggingsprofiel ?

In AIRS is deze controle op verschillende manieren uit te voeren.

Vastlegging

Om AIRS de berekeningen te kunnen laten uitvoeren, dienen er verschillende parameters vastgelegd te worden.

Portefeuilles

Op portefeuilleniveau zijn er verschillende manieren om deze contractuele afspraken vast te leggen.

  • Risicoprofiel: Aan ieder risicoprofiel worden zorgplicht-categorieën en bandbreedtes gekoppeld. Vervolgens hoeft alleen de portefeuille gekoppeld te worden en het afgesproken risicoprofiel

Risicoklassen

  • Individuele afspraken: Indien een cliënt afwijkende afspraken heeft, kunnen deze per portefeuille ingeregeld worden, los van het risicoprofiel

Zorgplicht per Portefeuille

Fondsen

Het is van groot belang voor de controles dat de fondsen juist zijn gecategoriseerd. Iedere vermogensbeheerder is zelf verantwoordelijk voor deze categorisering.Een zorgplichtcategorie hoeft niet altijd gelijk te zijn aan een beleggingscategorie. AIRS maakt een duidelijk onderscheid tussen deze twee soorten categorieën. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat Fonds X beleggingscategorie 'Obligatiefondsen' heeft, welke getoond worden onder de aandelen, maar zorgplichtcategorie 'Obligaties'. 

Categorisering per Fonds

Daarnaast is het mogelijk om voor de zorgplichtcontrole mix-fondsen te verdelen, waardoor deze naar verhouding worden verdeeld over meerdere zorgplicht-categorieën.