Vastlegging gegevens

Om een portfolio managemant systeem (optimaal) te laten functioneren, zullen er veel gegevens vastgelegd moeten worden. Hieronder kort een beschrijving van de meest belangrijke gegevens die worden vastgelegd.

Vermogensbeheerders / Accountmanagers / Gebruikers

Uiteraard zullen er gegevens vastgelegd worden omtrent de vermogensbeheerder. Welke functionaliteiten en instellingen heeft een vermogensbeheerder. Daarnaast dienen uiteraard de accountmanagers en de gebruikers aangemaakt te zijn met de bijbehorende rechten.

Portefeuilles / Rekeningen

Voor een goede administratie dienen alle details van een portefeuille en de bijbehorende rekening(en) vastgelegd te zijn. Aan portefeuilles/rekeningen kunnen aanvullende gegevens vastgelegd worden welke benodigd zijn in diverse rapportages.

Een voorbeeld hiervan zijn de fee-parameters. Op basis hiervan is AIRS in staat om de gehele facturering van de beheer- en/of adviesfee te verzorgen.

Risicoprofielen

Risicoprofielen kunnen per vermogensbeheerder worden aangemaakt, inclusief bijbehorende bandbreedtes.

Fondsen/ Koersen

Zonder instrumenten, geen rapportages. AIRS is verantwoordelijk voor het onderhoud van de fondsgegevens. Vermogensbeheerders worden geïnformeerd als er een nieuw fonds voor hen in het systeem komt, zodat zij een controle hierop kunnen uitoefenen.

Categoriseringen

Voor de categoriseringen is de vermogensbeheerder verantwoordelijk. Per vermogensbeheerder wordt vastgelegd welke categorieën verplicht zijn. AIRS vult deze categorie dan altijd initieel. Vervolgens kan de vermogensbeheerder deze wijzigen.

Indices

Er zijn momenteel veel indices beschikbaar in AIRS. Daarnaast kunnen indices altijd worden toegevoegd, mits de koersen hiervan voor ons beschikbaar zijn. Een vermogensbeheerder kan vervolgens kiezen of indices in rapportages opgenomen dienen te worden. Dit kan op verschillende manieren:

  • Index koppelen aan een categorie (beleggings-, attributie- of zorgplichtcategorie)

  • Index koppelen aan de vermogensbeheerder (iedereen zal deze index zien in het rapport)

  • Index koppelen aan portefeuille

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om één of meerdere benchmarks te bouwen uit een aantal indices. Hiermee kan dan per profiel een goede vergelijking gemaakt worden tussen het werkelijke rendement en het verwachte rendement

Modelportefeuilles

Ten behoeve van vermogensbeheer is er een mogelijkheid om modelportefeuilles vast te leggen. Naast de Fixed-modelportefeuilles hebben wij ook de mogelijkheid om dynamische (evt. bestaande portefeuille) of referentieportefeuilles (controle op aanwezigheid in universum met een max. percentage) vast te leggen