Rebalancing

Om portefeuilles in lijn te houden, zijn er verschillende manieren van rebalancen. In zijn allgemeenheid zijn er 2 varianten:

  • Op fondsniveau

  • Op portefeuilleniveau

Fondsniveau

Het is eenvoudig mogelijk om voor een grote selectie van portefeuilles een order in één fonds voor te bereiden. De berekening kan op verschillende manieren plaatsvinden.

  • Vast percentage van de portefeuille

  • Vast percentage van de bijbehorende beleggingscategorie

  • Op basis van een percentage welke in een modelportefeuille wordt gehanteerd

Rebalance 1 fonds

Portefeuilleniveau

Eén of meerdere portefeuilles kunnen ook afgezet worden tegen modelportefeuilles. Voor iedere afwijking t.o.v. dit model, zal een order worden voorgesteld. Om te voorkomen dat er vele kleine orders worden opgegeven, is de gebruiker in staat om een minimaal afwijkingspercentage op te geven. Alleen afwijkingen boven dit percentage zullen leiden tot een ordervoorstel.

Pre-Compliance

Bij de ordervoorbereiding worden er direct twee controles gedaan, welke direct zichtbaar zijn in de uitkomsten:

  • Ontstaat er een debetstand ?

  • Blijft de portefeuille na de order voldoen aan de zorgplichtafspraken ?

Indien een voorstel leidt tot orders die worden verwerkt via de ordermodule, zullen er nog aanvullende controles worden uitgevoerd:

  • Is er al een order aanwezig voor de combinatie portefeuille / fonds ?

  • Komt de portefeuille short te staan ?

In de ordermodule dienen deze afwijkingen eventueel geakkordeerd te worden. Een vermogensbeheerder kan opgeven welke controles hij/zij wel/niet wenst te gebruiken.

Aanmaak bulkorder

Nadat de order is voorbereid, kunnen de orders worden aangemaakt. Het voorstel met orders kan nog eenvoudig worden aangepast (verwijderen, aantal aanpassen e.d.). Vervolgens kan er een blukorder worden aangemaakt t.b.v. de depotbank. Per fonds, per depotbank zal er een excelsheet en Faxbericht worden klaargezet. Deze onderverdeling kan vervolgens aan de depotbank worden aangeboden.