(Management) Overzichten

Het is belangrijk om snel de juiste informatie op te kunnen vragen. Als (management) informatie is er een aantal standaard-rapportages beschikbaar. Daarnaast is het eenvoudig mogelijk om eigen rapportages te bouwen.

Rapportages

Hieronder een korte toelichting op slechts een paar standaard-rapportages die in AIRS beschikbaar zijn. De rapportages worden gegenereerd in PDF, maar zijn veelal ook beschikbaar in Excel.

Management overzicht

In dit overzicht zijn de belangrijkste gegevens van de portefeuilles zichtbaar voor de gekozen selectie. Het betreft o.a. het profiel, het vermogen en het rendement. Uiteraard kan er worden gegroepeerd op verschillende niveaus.

Management Info

Zorgplichtcontroles

In dit overzicht is direct zichtbaar welke portefeuilles niet voldoen aan de (contractuele) afspraken. Naast een diversiteit aan selecties, kan er worden gekozen voor een controle op zorgplichtcategorie of op basis van de AFM-standaarddeviatie.

Zorgplichtcontrole

Geconsolideerd fondsoverzicht

In dit overzicht worden alle bezitters in een bepaald instrument getoond, met daarbij vermeld de weging in de portefeuille.

Fondsoverzicht

Geconsolideerd portefeuille overzicht

Dit overzicht toont alle instrumenten geconsolideerd voor de geselecteerde portefeuilles.

Geagg. Portefeuilleoverzicht

Mutatievoorstel Portefeuille

Het is mogelijk om een rapportage te genereren op basis van een modelportefeuille en een investeringswaarde. Het rapport toont dan hoe de portefeuille ingericht zou gaan worden en dit overzicht kan dienen als bijlage bij een beleggingsvoorstel.

 Modelcontrole

Export op basis van rapportages

Naast eerder genoemde standaardrapportages kunnen de eerste 4 rapportages als basis dienen voor een nieuwe rapportage. In een paar stappen wordt het geheel nieuwe rapport opgebouwd en naar Excel geëxporteerd. De gebruiker kan zelf de velden kiezen, filters aanbrengen en selecties maken.

Het opgebouwde rapport kan eenvoudig worden opgeslagen waardoor het een volgende keer weer direct oproepbaar is.

Koppeling Excel

Als laatste zijn er zeer veel mogelijkheden in combinatie met Excel. Allereerst kunnen de rapportages overgezet worden naar Excel, maar daarnaast kunnen ook veel andere tabellen (rekeningmutaties, fondsen, portefeuilles etc.) geëxporteerd worden. Door het gebruik van functies en draaitabellen in Excel, kunnen templates gemaakt worden die als rapportage kunnen dienen. Op deze manier kunnen diverse rapportages ook gecombineerd worden. Uiteraard kan AIRS helpen bij het opzetten van dergelijke templates.

Excelview