Ordermodule

In de ordermodule zijn alle orders die zijn ingelegd zichtbaar of kunnen nieuwe orders worden ingevoerd. Per gebruiker kan worden aangegeven of hij/zij rechten heeft om orders aan te maken en/of te verwerken. Orders kunnen op twee manieren in de ordermodule terechtkomen, via rebalancing en via handmatige invoer.

Orders vanuit Rebalacing

Indien er orders worden voorbereid via Rebalancing, worden er orders door het systeem voorgesteld Voordat deze definitief gemaakt worden, kunnen deze worden aangepast.

Handmatige invoer orders

Naast Rebalancing kunnen orders handmatig worden opgevoerd. Er zijn 3 maniers om te kunnen invoeren:

 • Enkelvoudige order: één order in één fonds voor één cliënt

 • Meervoudige order: een order in één fonds voor meerdere cliënen

 • Combinatie order: een order voor één cliënt in meerdere fondsen

Order invoer

Validatie

Zoals bij Rebalancing reeds aangegeven kan er gecontroleerd worden op onderstaande 4 punten.

Ordervalidatie

 • Aanwezige Order: is er al een order ingelegd voor deze portefeuille in hetzelfde fonds ?

 • Shortpositie: ontstaat er een shortpositie na de (verkoop) order ?

 • Debetstand liquiditeiten: onstaat er na de aankoop een debetstand ?

 • Zorgplichtcontrole: voldoet de portefeuille na de order nog steeds aan de zorgplichtcontroles ?

Indien een order niet voldoet, dient de gebruiker deze voor akkoord te markeren. Alle stappen binnen het gehele orderproces worden gelogd. Dit geldt dus ook voor het akkorderen van de signaleringen.

Orderbon

Nadat de order is ingevoerd kan er een orderbon aangemaakt worden, welke gemaild kan worden aan de depotbank. Uiteraard kan ook de order worden doorgebeld en is de bon bestemd voor interne vastlegging.

Binnenkort zijn er depotbanken waarbij de orders via een FIX-koppeling STP kunnen worden aangeboden.

Orderopvolging

Een order doorloopt een proces waarbij telkens een statusverandering plaats zal vinden. Hieronder kort de belangrijkste statussen uitgeschreven.

Ingevoerd

Na invoer van de order, heeft deze direct de status 'Ingevoerd'.

Doorgegeven

Nadat de order is doorgegeven aan de depotbank dient de status gewijzigd te worden naar 'Doorgegeven'. Het overzetten van een status kan per order of voor een selectie van orders. Op het moment dat een order via de FIX-koppeling is doorgegeven, zal deze automatisch een andere status krijgen.

Uitgevoerd

Na de terugkoppeling van de depotbank kan de uitvoeringsprijs worden ingevoerd, waardoor zichtbaar is dat de order is uitgevoerd. De invoer van deze uitvoering is benodigd om de controles juist uit te kunnen voeren.

Gecontroleerd

Iedere ochtend worden ingelezen transacties van depotbanken afgezet tegen de uitgevoerde orders. Per mail wordt de vermogensbeheerder geinformeerd over de uitkomsten van deze controles. Er zijn hierbij 4 verschillende mogelijke uitkomsten:

 • Gehele match:  de portefeuille, het fonds, het aantal en de koers (inclusief controle op eventueel aanwezige) limiet komen oevereen

 • Gedeeltelijke match: de transactie is aangeleverd echter er is een verschil opgetreden in één van eerder genoemde velden

 • Verschil:

 • Geen order gevonden: Er is wel een (aan/verkoop)transactie ontvangen van de depotbank, maar hier lag geen order aan ten grondslag.

Afhankelijk van bovengenoemde uitkomst, zal de status worden aangepast naar Uitgevoerd/Gecontroleerd en Uitgevoerd/Verwerkt