Client Relationship Management (CRM)

Met een goed CRM heeft u alle noodzakelijke informatie van uw cliënten en prospects in één oogopslag beschikbaar. Het betreft hier niet alleen de NAW-gegevens van de relatie, maar ook de gehele "Know Your Customer" bijvoorbeeld gespreksverslagen, digitale documenten, scenario analyses en vastgelegde taken.

CRM Inhoud

Vanuit de relatie kan er eenvoudig een cliëntrapportage worden gegenereerd en gemaild (met/zonder) wachtwoord naar de client. Het CRM is zeer eenvoudig in gebruik en daarnaast geheel naar eigen inzicht in te richten (zie Eigen ontwerp).

In onderstaand scherm zijn de mogelijkheden zichtbaar die voor een geselecteerde relatie kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om verschillende views, per gebruiker, aan te maken. Een dergelijke weergave laat alleen die kolommen zien die gewenst zijn. En dit uiteraard alleen voor die relaties die aan de gewenst criteria voldoen.

CRM Home

De getoonde selectie kan eenvoudig worden overgezet naar Excel, waar het eventueel verder bewerkt/gebruikt kan worden.

van Prospect tot Cliënt

Voor prospects is het mogelijk om verschillende statussen van een prospect vast te leggen. Verder kan worden vastgelegd hoe vaak en wanneer een relatie benaderd dient te worden en komt de applicatie met signaleringen hiervoor. Persoonlijke details kunnen worden vastgelegd, alsmede kunnen evenementen worden gekoppeld aan de relatie.

Indien een prospect cliënt wordt, volstaat het om de relatiesoort te wijzigen en de Portefeuillegegevens aan te leveren bij AIRS. De complete historie blijft hierdoor zichtbaar.

Portefeuillegegevens

Naast relatiegegevens is het ook mogelijk om portefeuillegerelateerde informatie op te nemen in de filters en/of output. Deze gegevens worden dagelijks bijgewerkt en kunnen worden opgenomen in diverse selecties. Voorbeelden van deze velden zijn:

  • Portefeuillewaarde

  • Opbrengsten

  • Kosten

  • Rendementen

.